Gezond opgroeien met aquachain

Genieten van lekker en gezond drinkwater.
Voor een gezonde schoolkantine samen
met Aquachain.

Gezond opgroeien met aquachain

Genieten van lekker en gezond drinkwater. Voor een gezonde schoolkantine samen
met Aquachain.

WATER I.P.V
SUIKER
HOUDENDE DRANKEN

DUURZAAM ONDERNEMEN

GEZONDE SCHOOL
KANTINE

SAMEN MET DE OVERHEID EN HET BEDRIJFSLEVEN

De JOGG-aanpak bij Aquachain

De wereld waarin onze jeugd opgroeit is de laatste decennia ongemerkt een omgeving geworden waarin verleidelijke keuzes vaak (letterlijk) de meest voor de hand liggende keuzes zijn. Jongeren Op Gezond Gewicht richt zich daarom onder andere via gemeenten, (lokale) publiek-private samenwerkingen en landelijke campagnes op de omgeving van het kind.

143

deelnemende gemeente
doen al mee

24

gemeente zien
een daling
van het bmi

154

Uitstaande
tappunten
op scholen

Utrecht, 1 november 2018
Najaarsbijeenkomst Jogg van de Akkoord partijen van het Akkoord Gezonde Voeding Op Scholen

1 November 2018 heeft Aqua Chain een prachtig partijenakkoord mogen ondertekenen met J.O.G.G. (Jongeren Op Gezond Gewicht).

Aqua Chain en JOGG zetten zich beide in voor een gezonde schoolkantine, gezonde sportkantine & de gezonde werkvloer. Met deze samenwerking onderstrepen wij onze doelstelling om de Nederlander gezonder te laten leven d.m.v. beweging & voeding.

Door nauw samen te werken met gemeentes, de overheid en het bedrijfsleven kan Aqua Chain haar ‘Klasse(n)water’ ‘zorgeloos’ aanbieden. Door krachten en kennis te bundelen is er een compleet ‘zorgeloos aanschafpakket’ samengesteld.

Met ‘zorgeloos’wordt bedoeld dat de overheid en het bedrijfsleven scholen, sportverenigingen, openbare instellingen, ect. stimuleert water te drinken i.p.v. suikerhoudende dranken.

Om dit programma extra kracht te geven is er een speciaal programma ontwikkeld waarbij het voor sommige scholen, sportverenigingen en andere openbare instellingen gemakkelijker en aantrekkelijker is gemaakt om deze automaten aan te schaffen.

Neem vrijblijvend contact op!

Vraag hier extra informatie over deze actie. Alle vragen en opmerkingen zijn welkom!