Fris in de klas

 

 

 

AQUA CHAIN AKKOORDPARTIJ VAN J.O.G.G. 

Utrecht, 1 november 2018
Najaarsbijeenkomst Jogg van de Akkoord partijen van het Akkoord Gezonde Voeding Op Scholen
1 November 2018 heeft Aqua Chain een prachtig partijenakkoord mogen ondertekenen met J.O.G.G. (Jongeren Op Gezond Gewicht).
Aqua Chain en JOGG zetten zich beide in voor een gezonde schoolkantine, gezonde sportkantine & de gezonde werkvloer. Met deze samenwerking onderstrepen wij onze doelstelling om de Nederlander gezonder te laten leven d.m.v. beweging & voeding.

 

 

Wat is (JOGG) Jongeren Op Gezond Gewicht ?

Nederland telt momenteel 138 zogenoemde JOGG gemeentes, een aantal wat jaarlijks steeds verder stijgt. Een JOGG gemeente zet zich in voor een gezondere samenleving.

De wereld waarin onze jeugd opgroeit is de laatste decennia ongemerkt een omgeving geworden waarin verleidelijke keuzes vaak (letterlijk) de meest voor de hand liggende keuzes zijn. Jongeren Op Gezond Gewicht richt zich daarom onder andere via gemeenten, (lokale) publiek-private samenwerkingen en landelijke campagnes op de omgeving van het kind.

De Gezonde Schoolkantine:

Genieten van lekker en gezond drinkwater wordt door Aqua Chain zorgeloos aangeboden, wat houdt dit precies in:

Door nauw samen te werken met gemeentes, de overheid en het bedrijfsleven kan Aqua Chain haar ‘Klasse(n)water’ ‘zorgeloos’ aanbieden. Door krachten en kennis te bundelen is er een compleet ‘zorgeloos aanschafpakket’ samengesteld.

Met ‘zorgeloos’wordt bedoeld dat de overheid en het bedrijfsleven scholen, sportverenigingen, openbare instellingen, ect. stimuleert water te drinken i.p.v. suikerhoudende dranken. Om dit programma extra kracht te geven is er een speciaal programma ontwikkeld waarbij het voor sommige scholen, sportverenigingen en andere openbare instellingen gemakkelijker en aantrekkelijker is gemaakt om deze automaten aan te schaffen. Door deze intensieve samenwerking tussen het bedrijfsleven en de overheid kan het zelfs zo zijn dat de eerste aanschaf volledig gefinancierd wordt, dit is per JOGG gemeente verschillend.

Informatie aanvragen