Corona virus in waterleiding?

Géén Corona in drinkwater en waterleiding

Door de verspreiding van het coronavirus is ook de vraag gaan leven of dit virus in ons drinkwater en waterleidingnetwerk kan komen. Hier beantwoorden wij dan ook een aantal vragen rondom dit onderwerp voor onze klanten.

Zit het coronavirus nu in ons drinkwater?

Nee, het RIVM heeft onlangs bevestigd dat er geen COVID-19 is aangetroffen in ons leidingwater. De aanleiding van de vraag zou te maken hebben met het aantreffen van het coronavirus in rioolwater. Het RIVM heeft op 25 maart bevestigd dat het coronavirus tot nu toe niet gevonden is in Nederlands kraanwater.

Tweet van het RIVM over geen coronavirus in kraanwater

Kan het coronavirus toch in ons drinkwater komen?

Door deze uitspraak van het RIVM ontstaat de indruk dat het nog wel zou kunnen gebeuren. Dat is onjuist: er is geen reden om aan te nemen dat het coronavirus in het waterleidingnetwerk terecht zou kunnen komen. 

Hoe wordt ons waterleidingnetwerk beschermd tegen virussen en bacteriën?

Drinkwater komt voornamelijk uit drie bronnen: grondwater, oppervlaktewater en duinwater. Alle drie deze bronnen worden beschermd tegen virussen en bacteriën. Elk op zijn eigen manier. Voordat het water uit deze bronnen geconsumeerd kan worden, gaat het door vele desinfectie barrières. Hierdoor hoef je dus niet bang te zijn dat er een virus in kraanwater zit.

Hieronder staan verwijzingen van waterbedrijven over het coronavirus en drinkwater.

Kan het coronavirus leven in drinkwater?

Nee, het coronavirus valt binnen een groep virussen die niet lang kan leven in water.
Dit wordt bevestigd en toegelicht in de artikelen van de waterbedrijven die hierboven genoemd staan.

Hoe gaat AquaChain om met vervuild drinkwater bij klanten?

Mocht er toch in een regio COVID-19 worden aangetroffen, dan krijgen wij daarvan melding. Wij kunnen binnen 24 uur alle waterkoelers op de waterleiding bij onze klanten in die regio voorzien van een UV-filter (zie onder: UV6SS-filter).

Dat zijn we ook gewend:

Als er in een regio bijvoorbeeld E-Coli wordt aangetroffen, dan hebben wij binnen één uur alle waterkoelers in die regio buiten gebruik laten stellen. Dit doen we door de klanten direct te informeren. Zodra de waterleidingmaatschappij het water weer “vrijgeeft”, worden alle koelers gereinigd en gedesinfecteerd. Ook worden dan alle filters vervangen binnen 24 uur.

Voor onze klanten

Onze klanten met waterkoelers op de waterleiding hoeven zich dan ook géén zorgen te maken over een mogelijke corona-besmetting van leidingwater.

UV filter - UV6SS

Meer informatie omtrent het filteren van ons leidingwater?

Klik hier voor meer informatie