Leidingkoelers

Wilt u niet afhankelijk zijn van losse flessen met bronwater of vindt u het lastig deze steeds te verwisselen? Dan zijn waterleidingkoelers de uitkomst! Ze worden door ons aangesloten op uw waterleiding en voorzien van filters die zorgen voor veilig drinkwater door adsorptie van verontreinigende stoffen zoals pesticiden en andere persistente organische stoffen. Vaak kan ook een enorme besparing worden gerealiseerd. We leveren in vele modellen naar keuze, in tafel- of vloermodel.