Voor Aqua Chain staat duurzaam ondernemen hoog in het vaandel

We vinden het belangrijk om zoveel mogelijk rekening te houden met ons milieu en de toekomst.

Wij hebben daarom een aantal belangrijke maatregelen getroffen!

  • Het bronwater wordt geleverd in polycarbonaat flessen. Deze worden steeds weer hervuld en hergebruikt. De flessen welke niet meer bruikbaar zijn, worden apart verzameld en gerecycled. De gebruikte doppen van de flessen worden apart verzameld en gerecycled.
  • Verpakkingsmaterialen, zoals stretchfolie en papier/karton, worden apart verzameld en gerecycled.
  • De kunststof etiketten op de waterflessen zijn gemaakt van het milieuvriendelijke Eco-vinyl, niet van (standaard) P.V.C.
  • We gebruiken minder reinigingsmiddel en spoelwater.
  • Wij verkopen alleen actief koolstof-filters omdat dit een een milieuvriendelijk product is, dat door middel van thermische oxidatie kan worden geactiveerd en meerdere keren voor dezelfde toepassing kan worden gebruikt.
  • Wij maken gebruik van een ACE plan. Dit is een leveringssysteem dat een goede logistieke planning heeft. Wij rijden dus niet kris kras door het land, waardoor we minder kilometers rijden en daardoor minder uitlaatgassen uitstoten.
  • Wij leveren alleen polystyreen drinkbekertjes, daar deze recyclebaar zijn en kunnen worden meegenomen in de inzamelprocedure van de koffiebekertjes. De meeste koffieautomaten leveranciers gebruiken namelijk ook polystyreen. Het alternatief is polypropyleen bekers, maar indien deze samen met polystyreen bekertjes in verzamelbakken terecht komen, is deze partij niet meer te recyclen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Aqua Chain is lid van MVO Nederland

People: de sociale kant van ondernemen: de gevolgen van ondernemen voor mensen, zowel binnen als buiten de onderneming.
Planet: de milieukant van ondernemen: de effecten van ondernemen op het natuurlijke leefmilieu.
Profit: de economische kant van ondernemen: de voorwaarde voor continnuïteit van de onderneming.

People, planet en profit zijn voor Aqua Chain onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bijvoorbeeld een betere logistiek of andere onderhoudsmethoden, hebben niet alleen direct invloed op de profit, er worden minder kosten gemaakt. Maar ook op planet, we rijden minder kilometers, gebruiken minder reinigingsmiddel en spoelwater. En op people, de efficiëntere werkwijze legt minder druk op onze medewerkers, waardoor zij beter functioneren.

Wij realiseren ons dat ondernemerschap niet alleen gaat om het creëren van economische waarde, maar dat het ook een geweldige bijdrage kan leveren aan de oplossing van nijpende maatschappelijke vraagstukken zoals het milieu en goede sociale verhoudingen.

MVO Nederland, het kenniscentrum voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, beschouwen wij als een waardevol kader, waarbinnen kennis en ervaring uitgewisseld kan worden en deze samenwerking kan worden bevorderd.

Meer info vindt u op de website van MVO Nederland.

Hulp nodig bij uw keuze? Gebruik onze ‘Coolculator’

Fles of leiding?
Aantal medewerkers?
Welke mogelijkheden?
Uw keuze!

Naar Coolculator