Maatregelen coronavirus

Coronavirus – Door Aqua Chain getroffen maatregelen

Hygiëne is altijd een belangrijk aandachtspunt binnen de gelederen van Aqua Chain.

Op woensdag 26 februari – dus vóór de eerste in NL vastgestelde besmetting – zijn binnen Aqua Chain de navolgende maatregelen getroffen ter voorkoming van enige kans op (kruis)besmetting:

  • Sinds 26 Februari 2020 hebben wij een interne verdeling gemaakt onder de medewerkers om contactmomenten te verspreiden / voorkomen. Dit houdt in dat medewerkers van Aqua Chain elkaar voor onbepaalde tijd niet treffen. Deze maatregelen zijn preventief ingegaan al voor de eerste Nederlandse corona patiënt werd gemeld! Hierbij is ook een scheiding tussen kantoor- en logistiekpersoneel gemaakt, waarbij 50% van ons kantoorpersoneel preventief vanuit huis opereert.
  • Onze buitendienstmedewerkers hebben extra hygiëne maatregelen getroffen, zo ontsmetten onze medewerkers zich voor ze een gebouw betreden, dragen ze preventief mondkapjes & ontsmetten ze zich wederom na het verlaten van een gebouw.
  • Al onze medewerkers hebben daarnaast preventieve instructies gekregen als extra aanvulling op het door het RIVM en het Ministerie gestelde maatregelen.
  • Leveringen / onderhoudsbeurten bij risicovolle klanten worden i.o.m. de klant extern aangeleverd dan wel verzet naar een later tijdstip.
  • In diezelfde week is ook geïnventariseerd wie de 10 dagen daarvóór op welk openbaar evenement is geweest, om eventuele opkomende risico’s snel in kaart te (kunnen) brengen.

Wij liepen èn lopen ver voorop als het om hygiëne en (kruis)besmettingsvermijding gaat.
Maar het sanitair onderhoud aan uw waterkoeler zal daar zeker ook een steentje toe bijdragen.