Sponsor Nederlands Watermuseum

10 november 2016

Aqua Chain is sponsor geworden van het Nederlands Watermuseum. De bar die voor het eerst op de NOT was te bewonderen zal voor meerdere evenementen worden ingezet. De flessen bronwater worden door Aqua Chain ter beschikking gesteld en de waterkoelers zijn geschonken.

Wat is het Nederlands Watermuseum?

Het Nederlands Watermuseum is een eigentijds en interactief museum over alle aspecten rond zoet water in Nederland, maar ook in de rest van de wereld.

Zoet water wordt steeds schaarser in de wereld. Er worden zelfs oorlogen gevoerd om zoet water en de verwachting is dat water net zo kostbaar wordt als olie. Niet voor niets dus is deze eeuw door de VN uitgeroepen tot eeuw van het zoete water. Het Nederlands Watermuseum vindt het daarom van groot belang dat iedereen zich bewust wordt van de problematiek rond deze kostbare vloeistof. Want naast plezier geeft water ook problemen, want er is of te veel, of te weinig of het is te vies. Ook in Nederland is dit merkbaar. Denk maar aan de dreigende overstromingen in de winter en het te kort aan water van de afgelopen zomer.

Door een integrale aanpak van de problemen en een brede bewustwording in de samenleving kunnen wij een groot deel van deze problemen oplossen. Het Nederlands Watermuseum wil op een leuke, interactieve manier hieraan bijdragen, want alle kleine beetjes helpen. Het Nederlands Watermuseum richt zich op het gehele gezin. Een bezoek is voor jong en oud een leuke en leerzame ervaring.