Aanpak overgewicht op school

1 december 2016

Het voedings- en beweegaanbod op middelbare scholen kan veel beter. De aangeboden voeding is meestal calorierijk terwijl de directie daar vaak wel invloed op heeft. Toch verwacht slechts een kwart van de scholen in het komende half jaar veranderingen in het aanbod door te voeren. Dit zijn enkele resultaten uit de eerste landelijke enquête naar de preventie van overgewicht op middelbare scholen in Nederland.

In het 107 pagina’s tellend rapport noteert het RIVM niet alleen de bevindingen, maar doet ook aanbevelingen voor scholen op basis van dit onderzoek. Een van de genoteerde citaten: “Tevens wordt aanbevolen de mogelijkheden op school om water te tappen sterk uit te breiden. Dit kan door het plaatsen van extra voorzieningen en door het belang van water drinken te benadrukken”.

Er is nog veel te doen aan het tegengaan van overgewicht bij de jeugd. Bijna 90 % van de schoollocaties heeft een kantine en/of frisdrankautomaat en 77 % heeft een snoepautomaat. Naast het voedingsaanbod op de school zelf is ook de omgeving van de school van belang. Drie kwart van de schoollocaties bevindt zich op minder dan 1 kilometer afstand van een supermarkt, snackbar of tankstation. Op ongeveer de helft van de schoollocaties hebben leerlingen toegang tot deze voorzieningen tijdens tussenuren en pauzes.

Verbeteringen zijn mogelijk maar slechts één op de drie scholen geeft buiten het reguliere onderwijs aandacht aan het thema overgewicht. Bij 13% van de locaties zijn richtlijnen voor signalering, advisering en hulpverlening voor kinderen met overgewicht. De meeste schoollocaties geven aan dat ze in de toekomst meer aandacht zullen schenken aan overgewicht. Gezien de verwachte toename van overgewicht onder jongeren in Nederland is het van belang dat deze voornemens ook in praktijk gebracht worden. GGD’en en gemeenten kunnen de scholen ondersteunen bij een goede aanpak van overgewicht.

De nationale enquête “Overgewichtpreventie in het voortgezet onderwijs” werd ingevuld door ruim 500 schoollocaties. Het onderzoek werd uitgevoerd door het RIVM in samenwerking met het nationaal gezondheidsinstituut NIGZ, in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Met de vragenlijst werd informatie verzameld rondom verschillende thema’s, namelijk het aanbod in automaten en kantine, schoolplein- en omgeving, educatie in het reguliere onderwijsprogramma, projecten en het gezondheidsbeleid. Op elk van deze gebieden zijn maatregelen mogelijk die bij kunnen dragen aan het tegengaan van overgewicht bij de jeugd.

Met het project Klasse(n)water heeft Aqua Chain Holland BV voor de watervoorziening een kant en klare oplossing in huis voor het plaatsen van waterkoelers voor het voortgezet onderwijs en voor het primair onderwijs.