Wat zit er in drinkwater?

2 december 2016

Drinkwater bevat, net als elke andere stof, kleine hoeveelheden bacteriën. De meeste bacteriën komen veel voor en zijn over het algemeen niet schadelijk. Chloor wordt soms toegevoegd aan drinkwater om bacteriegroei in de drinkwaterleidingen tegen te gaan. Tevens bevat water mineralen en andere anorganische stoffen, zoals calcium.

Welke gevaren bedreigen het drinkwater?

Er zijn een aantal dingen die het drinkwater kunnen bedreigen. Het water kan besmet zijn met de coliform bacterie. Deze bacterie behoort tot een groep micro-organismen die in de uitwerpselen van mensen en dieren en in oppervlaktewater voorkomen. Het drinkwater dient altijd vrij te zijn van de coliform bacterie. Is dit niet het geval dan wordt er meteen actie ondernomen. Gisten en virussen kunnen ook het drinkwater in gevaar brengen. Het zijn microbiologische verontreinigingen, die meestal in het oppervlaktewater voorkomen. Voorbeelden zijn Giardia en Cryptosporidium. Giardia is een eencellige die darmproblemen veroorzaakt. Cryptosporidium is een parasiet die bij mensen meestal diarree, overgeven, buikkramp en koorts kan veroorzaken. Lood kan in het drinkwater terechtkomen via loden waterleidingen. Lood is een giftige stof die snel door het menselijk lichaam wordt opgenomen. Dit kan leiden tot loodvergiftiging. De symptomen van loodvergiftiging zijn moeheid, verminderde eetlust en gewrichtspijn.

De ziekte Legionella wordt veroorzaakt door de Legionellabacterie en kan in verschillende vormen voorkomen. De lichte vorm van de infectie is de Legionella-griep met griepachtige verschijnselen. De zware vorm, de veteranenziekte, lijkt op een zeer ernstige longontsteking. Vooral mensen met een verzwakte afweer tegen infecties zijn vatbaar voor legionella, maar ook gezonde mensen kunnen de ziekte oplopen. De Legionella-bacterie komt voor in (leiding)water en soms ook in de grond, maar in zulke kleine aantallen dat de bacterie niet schadelijk is. Het gevaar van de bacterie is dat zij zich in water met een temperatuur tussen de 25 en 55°C explosief kan vermenigvuldigen. Vooral als het water bij deze temperatuur stilstaat, kunnen de bacteriën zich snel vermenigvuldigen tot grote aantallen. Dit kan voorkomen worden door het kraanwater regelmatig door te laten stromen of het water te koken.

Bron: Nederlands Watermuseum